Projekt Sterowca napędzanego Energią Słoneczną – Solar Airship (HW MEng Master’s Project)

Podczas studiów na wydziale Mechanicznym uniwersytetu Heriot Watt w Edynburgu miałem przyjemność projektować i produkować prototyp sterowca napędzanego energią słoneczną.

Zająłem się jednym z ważniejszych elementów naszego projektu – ramą i projektem strukturalnym sterowca.

Rama wykonana została z materiałów kompozytowych – trzpieni i płytek konstrukcyjnych z włókna węglowego, które zostały łączone za pomocą komponentów uzyskanych metodą druku 3D oraz odlewu na zimno (cold casting).

Wstępny projekt okazał się nieco zbyt elastyczny gdy sterowiec został napełniony helem, więc użyłem oprogramowania do symulacji metodą elementów skończonych (Abaqus CAE oraz Solidworks Simulation) aby zoptymalizować nasz projekt.

Sterowiec musiał autonomicznie utrzymywać wysokość nad ziemią. Uzyskaliśmy to stosując sensory ultradźwiękowe. Sterowiec sterowany był za pomocą mikrokontrolera Arduino i napędu z serwomotorami i silnikami modelarskimi.

Projekt okazał się sukcesem. Otrzymałem dyplom z wyróżnieniem. Polecam inne projekty w ramach studiów na wydziale Inżynierii Mechanicznej.

https://www.youtube.com/results?search_query=heriot+watt+masters+project